Sunday, June 23, 2013

සහාම්ස හා සහාම්ස ගණනය

සහාම්ස යනු යමෙකුගේ කේන්ද්‍රයෙහි ඉතා වැදගත් තීරණාත්මක සාධක සෙවීමේ ක්‍රමවේදයක් වන අතර උදාහරණයක් වශයෙන් රාජ්‍ය යනු රාජධානියට සම්බන්ධයක් පවතින අතර රාජ්‍ය සහාම්සය යනු රාජ්‍යත්වයට පත්වීම සඳහා තීරණාත්මකව බලපාන අවස්ථාව ගණනය කර ගන්නා ආකාරය වශයෙන් පෙන්වා දිය හැකිය.

පරදේශ යනු විදේශ රටවල් සඳහා යෙදෙන නාමයක් වන අතර පරදේශ සහාම්සය යමෙකුගේ විදේශ ගත වීම සම්බන්ධයෙන් තීරණාත්මකව බලපාන අවස්ථාව ගණනය කර ගන්නා ආකාරය වශයෙන් පෙන්වා දිය හැකිය. මෙකී සෑම ගණනය කිරීමක්ම සූත්‍රයක් වශයෙන් පෙන්වා දී ඇති අතර යථෝක්ථ සහාම්සයන් කවරේද යන්නත්, හා ඒවා ගණනය කිරීමේ සූත්‍ර කවරේද යන්නත් දක්වා ඇති බව මෙම ලිපියෙන් පැහැදිළි කෙරේ.

A – B + C ආදී වශයෙන් දක්වා ඇති යම් සහාම්සයක් වේ නම් A B සහ C යන ස්ඵුටයන් අප වෙත ඇති විටක දී අප සලකා බැලෙනුයේ A සිට B කෙතරම් දුරකින් පවතින්නේ ද යන්නත් සහ C වෙත ඇති දුර ඊට එක් කිරීමත් සලකා බලා ඇත. යම් ආකාරයකින් C ස්ඵුටය B සහ A අතර නොපවතී නම් රාශි වලය ගමන් ගන්නා දිශාවට ගණනයේ දී B සිට ගණනය කොට A හමුවන තෙක් පැමිණීමේ දී අතරතුර C හමු නොවේ නම් 30° අගයක් ඊට එකතු කිරීම සාමාන්‍ය ක්‍රමය වන බව පෙන්වා දී ඇත.

උදාහරණයක් වශයෙන් (සඳුරවි + ලග්න) යනු සූර්යාගේ සිට චන්ද්‍රයා කොපමණ දුරකින් සිටින්නේ ද යන්න සොයා සමාන දුරක් ලග්නයේ සිට ගත දුර සලකා බැලෙයි. රාශිවලය මේෂයේ සිට මීනය දක්වා ගණනය කිරීමේ දී අංශක 3600 ක පරිධියක් දක්වා මෙසේ ගණනය කිරීම් සඳහා සලකා බැලෙන බව පෙන්වා දිය යුතුය. මෙම උදාහරණයේ දී සූර්ය ස්ඵුටයේ සිට චන්ද්‍රස්ඵුඨය දක්වා ගමන් කළ දුර ඇතුළත දී ලග්න ස්ඵුටය හමු නොවන අවස්ථාවක දී අප අංශක 300 ක් ඊට එකතු කොට ගණනය කිරීම් සිදු කරන බව සැළකිය යුතුය. ඉතා වැදගත් සහාම්ස කිහිපයක් මතු දක්වා ඇති අතර බොහෝ සහාම්ස (A – B + C) ආදී වශයෙන් දිවා කාලයේ උපන් කේන්ද්‍ර සඳහා දක්වා ඇති අතර රාත්‍රී කාල කේන්ද්‍ර සඳහා (B – A + C) ආදී වශයෙන් ගණනය කිරීම් සිදු කරනු ලබන බව සැලකිය යුතුය.


© M. M. Rohana Wasantha
0714161082/0723430028

Tuesday, June 18, 2013

ගණේෂ්වර ස්තෝත්‍රය


ශුක්ලාම්භර ධරම් විෂ්ණුම් - ශෂි වර්ණම් චතුර්භුජම් ෴ ප්‍රසන්න වදනම් ධ්‍යායේත් - සර්ව විග්නෝප ශාන්තයේත් ෴ අගඥානම් පද්මාකාරම් - ගජනානම් මහාර්නිෂම් ෴ අනේක දන්තම් භක්තානාම් ඒක දන්තම් උපස්මහේ ෴ වක්‍රතුණ්ඩ මහා කාය - කෝටි සූර්ය සමප්‍රභඃ ෴ නිර්විග්නම් කුරු මේ දේව - සර්ව කාර්යේෂු සර්වදා ෴ ප්‍රණම්‍ය සිරසා දේවම් ගෞරී පුත්‍රං විනායගම් ෴ භක්තා වාසස්මරේන් නිත්‍යම් ආයුඃ කාමාර්ථ සිද්ධයේ ෴ ගජනානම් භූතඝනාදි සේවිතම් ෴ කපිත්ත ජම්බු ඵල සාර භක්ෂිතම් ෴ උමා සුතම් ශෝක විනාශකාරණම් ෴ නමාමි විග්නේශ්වර පාද පංකජම් ෴

 © M. M. Rohana Wasantha

Tuesday, June 11, 2013

පරිගණකයෙන් පොරොන්දම් පරීක්ෂාව ගැන පැණයක් මතින් අප පළ කළ අදහසක් ...

ප්‍රශ්නය
දෙන්නෙකුගේ උපන් වේලාව ඇතුලත් කර පොරොන්දම් ගැලපීම ජගන්නාත් එකෙන් කරන්න පුලුවන්ද ඉස්සර match කියන එකෙන් කරන්න පුලුවන්
පිළිතුර
අෂ්ඨ කූඨ ලකුණු ගැලපීම පමණක් ජගන්නාථ හෝරා එකෙන් කරන්න පුළුවන්.
මමත් තවම 20 පොරොන්දම් සඳහා පාවිච්චි කරන්නෙ match කියන එක.
 නමුත් පොරොන්දම් ගැලපීම පමණක් කේන්දර ගැලපීමට භාවිත කිරීම ප්‍රමාණවත් මදි.
හේතුව යම් කෙනෙකුගෙ කේන්දරේ තියෙන්න පුළුවන් විවාහ නාශක යෝග.
ඒ වගේම විෂ කන්‍යා දෝෂ ආදී විවාහය කඩාකප්පල් වෙන දෝෂ තත්වයන්.

ඒ දෝෂ තත්වයන් පොරොන්දම් පරීක්ෂාවේ දී අසුවෙන්නේ නෑ.
කේන්දර ගැලපීම සහ පොරොන්දම් ගැලපීම කියන්නෙ දෙකක්.
ඒ නිසා කේන්දර ගැළපීමයි අපි කළ යුත්තේ පොරොන්දම් බලන විට දී
අෂ්ඨ කූඨ පරීක්ෂාවත් දස පොරොන්දම් පරීක්ෂාවත් විසි පොරොන්දම් පරීක්ෂාවත්
කියන තුනමත් බැලිය යුතු අතර තවත් කේන්දරේ ගතවන දශාවන් අතුරු දශාවන්
වගේම විශේෂයෙන් ග්‍රහ පිහිටීම් අනුව විවාහයට අදාළව කරුණු සොයා බලන
නවාංශක කේන්දරය, උප පදය, ආරූඪ පාදයෙන් හත්වැන්න යන භාවයන් වගේම
ලග්න කේන්දරේ 2,7,12 යන භාවයන් සලකා බලා ඒවායේ අධීපතීන්, රාශිදෘෂ්ඨි,
බාධක, අරගලා ආදිය විමසා බලා තීරණයකට පැමිණිය යුතුය.

Popular Posts

KENDARA SINHALEN - කේන්දර සිංහලෙන්