Monday, December 19, 2011

ජගන්නාත හෝරා මෘදුකාංගයේ දැක්වෙන වර්ග චක‍්‍ර (Divisional Charts) ඇසුරින් විදහා පාන සහ පැවසිය හැකි ජීවිතය හා බැඳි ක්‍ෂේත‍්‍ර


D-1 රාශි චක‍්‍රය - ශාරීරික හා භෞතික පැවැත්ම
D-2  රාශ්‍යාර්ධ හෝරා චක‍්‍රය - ධනය සහ මුදල්
D-3  දේර්කාණ චක‍්‍රය - සහෝදර සහෝදරියන් හා බැඳි කරුණු
වැඩි විස්තර කියවන්න

© M. M. Rohana Wasantha

Monday, October 17, 2011

ශ‍්‍රී සම්බුද්ධාලෝක ධර්මායතනය

බස්නාහිර පළාතේ, කොළඹ දිස්ත‍්‍රික්කයේ කොළොන්නාව ප‍්‍රාදේශීය ශාසනාරක්‍ෂක බල මණ්ඩලයට අයත් විහාරස්ථානයක් වන ශ‍්‍රී සම්බුද්ධාලෝක ධර්මායතනය ඔරුගොඩවත්ත මං සන්ධියෙන් අවිස්සාවේල්ල පාරට හැරී මීටර් 200ක් පමණ ගිය විට වම් පසට වන්නට වැටී ඇති තරමක තාර දැමූ පාරක් වෙයි. එම ප‍්‍රදේශය මජිඩ් පෙදෙස යනුවෙන් කලක් භාවිත වූ අතර විහාරස්ථානයේ ආරම්භයත් සමග එය සද්ධාතිස්ස නාහිමි මාවත යනුවෙන් හඳුන්වන අතර සද්ධාතිස්ස නාහිමි මාවතින් වමට හැරී තවත් මීටර් 50ක් පමණ ගිය තැන එතැනින් ද වම් පැත්තට වන්නට මෙම විහාරස්ථානය දැක ගත හැකිය.


වැඩි විස්තර... කියවන්න...

© M. M. Rohana Wasantha

Thursday, October 13, 2011

ද්වා දස මෘතුජය යන්ත‍්‍ර දොළස

මේෂ වෘෂභාදී ලග්න දොළසින් උපන්නවුන් හට රාව්‍යාදී නව ග්‍රහයින්ගෙන් පැමිණෙන මාරක අපල දුරු කිරීම සදහා පැළදිය යුතු යන්ත්‍ර දොළසක් ගර්ග සෘෂි විසින් අනුමත කොට ඇත. එම යන්ත්‍ර දොළස අද කේන්දර සිංහලෙන් පාඨක ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නෙමු.


මෙම යන්ත්‍ර ඇදීමේ දී ද්වේත රේඛාවෙන් යුතුව එකකින් අනෙක් රේඛාව නොකැපෙන සේ ඇදිය යුතු අතර දකුණු පස කොටුවේ ඇති මන්ත්‍රය පහත ජීවම් මන්ත්‍රය යනුවෙන් දක්වා ඇත. එය සංස්කෘත දේවනාගර අකුරෙන් ප්‍රස්තාර කළ යුතු බව ද දක්වමි. මෙය සිංහල අකුරෙන් ප්‍රස්තාර කොට භාවිත කළ හැකි නමුත් නියම ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීම සදහා අනිවාර්යයෙන්ම සංස්කෘත දේවනාර අකුරෙන්ම ප්‍රස්තාර කළ යුතු බව සිහි තබාගන්න.

මැද කොටුවේ ආතුරයාගේ කේන්ද්‍ර සටහන ප්‍රස්තාර කළ යුතු අතර හිස් කොටුවල රාශි සංකේත යෙදිය යුතු වෙයි. ග්‍රහයින් කොටුවලි ලිවීමේ දී ද ග්‍රහ සංකේතවලින් ලිවිය යුතුය.ග්‍රහ සංකේත සටහන උපුටා ගැනීම http://www.omastrology.com/zodiacsignsymbols.php

මෙම යන්ත්‍ර දිෂ්ඨි කිරීම සදහා අනිවාර්යයෙන්ම පහත සදහන් නව ග්‍රහ දිෂ්ඨිය භාවිත කළ යුතු අතර පහත දක්වන මන්ත්‍ර අනුපිළිවෙලට අමතරව වෙනම තමුන් දන්නා දිෂ්ඨි, ප්‍රාණ, පුඨ, පලිප්පු ආදී මන්ත්‍ර භාවිත කරනු ලබූවට කම් නැති බව ද සදහන් කරමි.


x ඛුද්දක රාම දිෂ්ඨිය (මන්ත‍්‍ර දිෂ්ඨී ගැන්වීම සඳහා) - 21 වර  


ඕං ශ‍්‍රී රාම කදිරවේලා ශිව ශිව කන්දස්වාමී දීෂ්ඨි මන්ත‍්‍රරාජා දිෂ්ඨී ගුරුළු පත‍්‍රකාලී දිෂ්ඨී මහා බල මන්ත‍්‍ර රාජා දිෂ්ඨී සුර දිෂ්ඨී අසුර දිෂ්ඨී ගරු`ඩ දිෂ්ඨී දේව දිෂ්ඨී ශරීර දිෂ්ඨී යං යං භූම දිෂ්ඨී ප‍්‍රල ප‍්‍රල මහවිෂ්ණු දිෂ්ඨී මහවිෂ්ණු ධාරණී දිෂ්ඨී විරාජිත ගණපති ජය ජය සරස්වතී දිෂ්ඨී දිෂ්ඨී මන්ත‍්‍ර රාජයානේ දිෂ්ඨි දිෂ්ඨී ඒස්වාහ:  


x නවග‍්‍රහ දිෂ්ඨිය - 21 වර  

ඕං හ‍්‍රීං ආදිත්‍ය රවි චන්ද්‍ර කුජ බුධ ගුරු ශුක‍්‍ර ශනි රාහු බඔපුත‍්‍ර දිෂ්ඨි දිෂ්ඨි වර වර නම:  

ඕං හ‍්‍රීං බ‍්‍රහ්මාණ්ඩ නවනාථ සුරේන්ද්‍ර ධවලචත‍්‍ර විචිත‍්‍රපත‍්‍ර බ‍්‍රහ්මානුභාවේන ඉන්ද්‍ර අග්නි තුරඟ හස්ථි වාරුණ්‍යං රවි ශුක‍්‍ර දිෂ්ඨි දිෂ්ඨි වර වර නම:  

ඕං හ‍්‍රීං විනිකුණ්ඩලාම් ශුක‍්‍රාං වෙසමුණි ආනුභාවේන යාම නෙර්ත මයුර ගරු`ඩ කුජපති දිෂ්ඨි දිෂ්ඨි වර වර නම:  

ඕං හ‍්‍රීං ඉන්ද්‍රනීල කංගාර ශ‍්‍රී විෂ්ණු ආනුභාවේන චර්තව්‍යත්වයං කාක හස්ථි ශනි චන්ද්‍ර දිෂ්ඨි දිෂ්ඨි වර වර නම:  

ඕං හ‍්‍රීං ගාන්ධර්ව ශංක කෛලාසනානුභාවේන මීන රවි බුධ ජීව දිෂ්ඨී දිෂ්ඨී වර වර නම:  

ඕං හ‍්‍රීං තාලඩිග්ගා බඹපුත් දිෂ්ඨී දිෂ්ඨී වර වර නම:  

ඕං හ‍්‍රීං බ‍්‍රහ්මාණ්ඩ නවනාථ සුරේන්ද්‍ර අවතාර අදත් මාගේ (මේ) මල් යහනට (යහනට) නවග‍්‍රහ දිෂ්ඨි දිෂ්ඨී වර වර නම:  

x නවග‍්‍රහ කවච  

ජපාකුසුම සංකාශං - කාෂ්‍යපේයං මහාද්‍යුතිං, තමෝරං සර්ව පාපාග්ණං - දිවාකරං ප‍්‍රණමාම්‍යහම්  

දදිශංඛ තුෂාරාහං - ක්‍ෂීරෝදාර්නව සම්භවං, නමාමි ශෂිණං සෞම්‍යං - ශම්භෝර් මකුටභූෂණං  

ධරණී ගර්භ සම්භූතං - විද්‍යුත් කාන්ති සම්ප‍්‍රභං, කුමාරං ශක්ති හස්තං ච - තං මංගලං ප‍්‍රණමාම්‍යහම්  

පියංගු කලිකාශ්‍යාමං - රූප්නෝ ප‍්‍රතිමං බුධං, සෞම්‍යං සෞම්‍ය ගුණෝපේතං - තං බුධං ප‍්‍රණමාම්‍යහම්  

දේවානං ච සෘෂිණාං ච - ගුරුං කාඤ්චන සන්නිභං, බුද්ධි භූතං ත‍්‍රිලෝකේෂං - තං නමාමි වෘහස්පතිං  

හිමකුන්ද මෘණාලාභං - දෛත්‍යනං පරමං ගුරුං, සර්වශාස්ත‍්‍රං ප‍්‍රචක්තාරං - භාර්ගවං ප‍්‍රණමාම්‍යහම්  

නීලාඤ්ජන සමාභාෂං - රවිපුත‍්‍රං යමාග‍්‍රජං, ඡුායා මාර්තණ්ඩ සම්භූතං - තං නමාමි ශනෛවරං  

අර්ධකායං මහාවීරං - චන්ද්‍රාදිත්‍ය විමර්ධනං, සිංගිකා ගති සම්භූතං තං - රාහු ප‍්‍රණමාම්‍යහං  

පලාෂ පුෂ්ප සංකාශං - තාරකා ග‍්‍රහ මස්තකං, රෞද්‍රං රෞද්‍රාත්මකං - ඝෝරං තං කේතු ප‍්‍රණමාම්‍යහං  

x නවග‍්‍රහ අෂ්ඨක 

භාෂ්වාන් කාශ්‍යප ගෝත‍්‍රජෝ රුණ රුචි: ය: සිංහ රාශිස්වර: ෂට් ත‍්‍රිංසාදස ශෝබනෝ ගුරු ශශි භෞ ද්වේෂ මිත‍්‍ර: සදා ශුක‍්‍රා මන්දිරිපු: කාලිංග ජනතාශ්වාංගනීශ්වරෝ දෙවතා මධ්‍යෙ වර්තුල පූර්වදිග් දිනකර: කුර්යාත් සදා මංගලම්  

චන්ද්‍ර: කරකට: ප‍්‍රභු: සීතනිගෂ්ටා ත්‍රේය ගොතද්භවස් වාගොයස් චතුරශ‍්‍රවාරුණ මුඛස් චාප්‍යෝප්‍යුමා ධීශ්වර: ෂට් තප්තාග්නි දේශෛක ශෝබන චලෝ ඥේරි: පිසෙර්කා ගුරු: ස්වාමිසාමුන දේසජෝ භියකර: කුර්යාත් සදා මංගලම්  

සෞමෙ දක්‍ෂිණ දිග් ත‍්‍රිකෝණ යසදිග් විනේස්වරෝ රක්තභා ස්වාමි වෘශ්චික මේෂයො: සුරගුරුශ්වාර්ක: ශනි සහෘද: යෞරි ෂද්ද්‍රිඵල ප‍්‍රද්ශ්ව විෂුධ: ස්කන්ධෞ ක‍්‍රමාත් දේවතෙ භාරද්වාර කුලෝද්භවාක්‍ෂිනී සුත: කුර්යාත් සදා මංගලම්  

සෞම්‍යො දද්මුක පීත වර්ණ මහදශ් වාත්‍රේස ගෝත්‍රෝද්භවා ඛ්‍යානේශාන දිශ: සුහෘච්ඡනී භ‍්‍රගු: ස්ත‍්‍ර: සදා ශීනභු: කන්‍යා යුග්ම පනීර් දශාෂ්ට චතුර: පන්තේත‍්‍රක: ශෝභනෝ විෂ්ණු: පෞරුෂ දෙවතේ ශශිසුත: කුර්යාත් සදා මංගලම්  

ජීශ්වාංශීර යෝත‍්‍ර ජෝත්තර මුඛෝ දීර්ඝෝත්තරා සංථිත: පීතෝශ්වාක්‍ෂය විච්ච සින්ධූ ජනකස් වා පෝථ මීනාධිප: සූර්යෝන් දක්‍ෂිතිජප‍්‍රියෝ බුධ ශිතෞ ශත‍්‍රං සමාශ්චාපරේ සාත: කංචි භවා ශුභ: සුරගුරු: කුර්යාත් සදා මංගලම්  

ශුකේ‍්‍ර භාර්ගව ගෝත‍්‍රජ: සිතනිභ: ප‍්‍රාතීමුඛා පූර්වදිග් පඤ්චඛ්‍යා වෘෂභස්තුල්‍යාධි: මහා රාශ්ටෝධිපෞ දිම්බර: ඉන්ද්‍රානි මඝතානු භෙ: බුධ ශනි මිත‍්‍රාර්ක චන්ද්‍රෙ: රිපු: ෂෂ්ටාදේවී දශ වර්ජිතෝ භ‍්‍රගු සුත: කුර්යාත් සදා මංගලම්  

මන්ද්‍ර: කුෂ්ණ නිභස්තු පශ්චිම මුඛ: සෞරාශ්ට‍්‍රක: කාශ්‍යප: ස්වාමීතිත‍්‍රභ කුම්භ සෝර්බුධසීතෞ චිත්‍රේ සශ්ාවිංගිර: ස්ථානං පශ්චිමදිග් ප‍්‍රජාපතිය මෞ දේවෞධනෂ්‍යා ඝන: සට්ත‍්‍රිස්ථ: ශුභ කෘච්ඡුතීර විසුත: කුර්යාත් සදා මංගලම්  

රාහුර් සීහල දේශජශ්ව නිර්සාති: තෘෂ්ණාංග සර්පපානො ය: පේඨීනසී ගෝත‍්‍ර සම්භව සම්ද් දුව_ා මුඛෝ දක්‍ෂිණ: ය: සප්‍යා ද්‍යධි දෛව තේව භිර්වාති: පුන්‍යාධි දේව: සදා සට්ත‍්‍රිස්ථ: ශුභ කෘච්ඡු සිංහිතෂත: කුර්යාත් සදා මංගලම්  

කේතුර් ජෛමිනි ගෝත‍්‍රජ: කුශ්සචිත් වායව්‍යා තේජෝත්ථිත: චිත‍්‍රාංග: ද්වජලං ජනෝභි මතුස: යෝදක්‍ෂිණාංශං මුඛ: බ‍්‍රහ්මා චෛව සචිත‍්‍ර චිත‍්‍ර සනිනප් පුන්‍යාධි දෙව: සදා සට්ත‍්‍රිස්ථ: ශුභ කෘච්ඡු ඛර්ඛරපති: කුර්යාත් සදා මංගලම්  

යන්ත‍්‍ර මන්ත‍්‍ර ප‍්‍රාණ මන්ත‍්‍රය - 21 වර  

ඕං යන්ත‍්‍ර ප‍්‍රාණ මන්ත‍්‍ර ප‍්‍රාණ ජීව ප‍්‍රාණ අජීව ප‍්‍රාණ ඉන්ද්‍ර ප‍්‍රාණ ප‍්‍රාණ ප‍්‍රාණ ජීව ජීව දිෂ්ඨි දිෂ්ඨී වර වර ඒස්වාහ:  

x ඉෂ්ඨප‍්‍රවර මන්ත‍්‍රය - 21 වර නම් වඩාත් සුදුසුය නැතිනම් අඩුම තරමින් 7 වර  

නමෝ සර්ව සූර්ය වාරුං සූර්යදේවී වාරුං නමෝ භජම් නමෝ චන්ද්‍ර වාරුං චන්ද්‍රදේවී වාරුං නමෝ භජම් නමෝ සර්ව වාරුං සර්ව දේවී වාරුං සර්වදේවී නමෝ භජම් නමෝ සර්ව යෝගංදානී වාරුං යෝගංදානී නමෝ භජම් නමෝ මස්තායලං කීර්තී මූලධාරී වරදේවී නමෝ භජම් නමෝ සන්දගනී පුෂ්පරූපී වරදේවී නමෝ භජම් නමෝ සර්ව සූනියම් තාපී කාම රූපී වරදේවී නමෝ භජම් ඕං නමෝ තුලා මණ්ඩලේස්වාහ: ඕං නමෝ ඉර රාජ මණ්ඩලේස්වාහ: ඕං නමෝ සඳ මණ්ඩලේස්වාහ: ඕ නමෝ සුර රාජ දේවතාවා වරදේව මණ්ඩලේස්වාහ: ඕං නමෝ අහස බැලී නම් අහස ගුගුරවන්නේය පොලොව බැලී නම් පොලොව ගුගුරවන්නේය දල කේ‍්‍රම යක්‍ෂනීගේ ආනුභාවයෙන් පට්ටපුලේස්වාහ: ඕං කනේරිජාලේ සින්ධූරං නමෝ භජම් ඕං නමෝ එදා තථාගතයන් වහන්සේ වජ‍්‍රාසනේ වැදහිඳ දස මරුන් බිඳුවා ජය ගත් ආනුභාවයයි අදත් මම මේ සිහි කරන්නේ එයින් මේ සබෙන් (තමන් කරන කාර්යය මෙතැනට යොදන්න) මට ජය ජය ඒස්වාහ:  

x ජීවම් මන්ත‍්‍රය - 21 වර  

ඕං හ‍්‍රීං ශ්වාය (උපන් නැකත) නක්‍ෂත‍්‍ර (උපන් ලග්නය) රාශ්‍ය ජාතස්‍ය (ආතුරයාගේ නම) නාම දේහස්‍ය වාත පිත්ත ශ්ලේශ්මාජ්වරාදී සර්වාගගත සමස්ථ රෝග දෝෂාන් හර හර නාසය නාසය ජීව දේහං රක්‍ෂ්‍ය රක්‍ෂ්‍ය සර්ව මංගලම් කුරු කුරුස්වාහ:  


x පලිප්පු මන්ත‍්‍රය - 21 වර  

ඕං නමෝ සුරවර නාරායනේ ගිණි සැර ඉඩත්තුං ශර ගුරුළු මන්ත‍්‍ර කාලී පලිප්පු ජීවප‍්‍රාණ වර වර සිටිං සිටිං අං ආං ඉං ඊං උං ඌං එං ඒං ඔං ඕං ඖ අං අ: ප‍්‍රාණ වර වර පලිප්ප දේවී සර්ව සිද්ධී ප‍්‍රාණ වර වර නම:  

x සිද්ධි මන්ත‍්‍රය - 21 වර  

ඕං හ‍්‍රීං ගෞරාඩියානේ සිද්ධී පත‍්‍රකාලියානේ සිද්ධී චාමුණ්ඩි කාලියානේ සිද්ධී මන්ත‍්‍රදේවී ඉෂ්ඨ සිද්ධී දස මෝහිනී විෂ්ණු සිද්ධී ජලධාරී යක්‍ෂ සිද්ධී අංකාර කාලියානේ ශ‍්‍රීං සිද්ධී මංශ කාලී සිද්ධී සිද්ධී ජය ජය හර හර සුරම්පි අම්මා සිද්ධී සිද්ධී ඒස්වාහ:  

x පුඨ මන්ත‍්‍රය-- (වසන) - 21 වර  

ඕං හ‍්‍රාං හ‍්‍රීං සර්ව යන්ත‍්‍ර මන්ත‍්‍රස්පුඨං කුරු කුරු සර්ව සිද්ධිකරාය සිද්ධි: සාධ්‍යං ස්පුඨං කුරු කුරුස්වාහ: (අරින) - 21 වර ඕං නමෝ ශිව ශිව ගණපතියේ සර්ව යන්ත‍්‍ර මන්ත‍්‍රස්පුඨං කුරු කුරුස්වාහ:


© M. M. Rohana Wasantha

Monday, October 10, 2011

මිණිකිරුළ රජ මහ විහාරය

Kemagoda, Maligathenna, Minikirula Raja Maha Viharaya

Ancient King who has hold Gem crown called as "Mini Kirula" there is a legend that was the tunnel to blow hole

You can reach to this place from the Dikwella Tangalla Road (Mahawela Para) either Niwella road.
it can be nice sea view from this mountain

View Minikirula Raja Maha Viharaya in a larger map

© M. M. Rohana Wasantha

Friday, October 7, 2011

ත්‍රෛමාසික පලාඵල විස්තරය


වැඩි විස්තර ... කියවන්න ...

© M. M. Rohana Wasantha

ශනි මාරු වේ අපි අමාරු වේ : සෙනසුරු මාරුව ගැන ඉදිරි දැක්මක් ...

මෙතෙක් කලක් කන්‍යා රාශි ගතව හැසිරුන සෙනසුරු ග‍්‍රහයා 2011 නොවැම්බර් මස 15 වන දින උදෑසන 08: 44: 15 වන තත්පරයට නැගෙනහිර දේශාංශ 79 කලා 50 සහ උතුරු අක්‍ෂාංශ 06 කලා 55 භූමි කලාපයේ වාසය කරන ඔබට විශ්ව ග‍්‍රහ සිතියමේ තුලා රාශියට පිවිසෙන බව දැකිය හැකිය.
එම වේලාවට ධනු රාශියේ අංශක 05 කලා 17 විකලා 31.26ක් නැගෙනහිර ක්‍ෂිතිජ රේඛාවේ පිහිටන බව දැකගත හැකිය. එනම් සෙනසුරු මාරුවේ උදා ලග්නය වශයෙන් ධනු ලග්නය උදාව පවතින බව පෙන්වාදිය හැකිය. මෙම සෙනසුරු මාරුව ඒ ඒ ප‍්‍රදේශවලට සිදුවන වේලාව වෙනස් වන අතර කේන්දර සිංහලෙන් පාඨක ඔබට අප හඳුන්වා දුන් ජගන්නාත හෝරා මෘදුකාංගය ඇසුරු කර තම තමුන්ගේ උපන් ප‍්‍රදේශ හෝ තම තමුන් වාසය කරන ප‍්‍රදේශවලට සෙනසුරු මාරු සිදුවන වේලාව කල්තියා දැන ගැනීමට උත්සාහ ගන්නා ලෙස පාඨක ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිමි.
වැඩි විස්තර ... කියවන්න ...

© M. M. Rohana Wasantha

Thursday, October 6, 2011

හත්වන පාඩම [ ජගන්නාත හෝරා : වෛදික ජ්‍යෝතිෂ මෘදුකාංගය, අනුවාදය 7.51]

ජගන්නාත හෝරා වෛදික ජ්‍යෝතිෂ මෘදුකාංගයෙහි 7.51 අනුවාදය සමගින් හයවන පාඩමේ දී නවත්වන්නට යෙදුන ස්ථානයේ සිට හත්වන පාඩමට පිවිසෙමු. ඔබට මෙම පාඩමේ දී පළමුවෙන්ම රාශි දොළස පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙමි.

මෙහිදී අප ජගන්නාත හෝරා වෛදික ජ්‍යෝතිෂ මෘදුකාංගයෙහි 7.51 අනුවාදය ඇසුරු කර සාදාගන්නා කේන්ද්‍ර සටහනෙහි මූලික ලග්න ස්වභාවය අනුව ඒ ඒ  ලග්න රාශිවලින් උපන්නවුන්ගේ මූලික ස්වභාවය කවර ආකාරදැයි පෙන්වාදීම මෙම පාඩමෙහි අරමුණය.

වැඩි විස්තර ... කියවන්න ...

© M. M. Rohana Wasantha

Wednesday, October 5, 2011

දෙස් විදෙස්හි සිටින ඔබට අනගි ආයෝජන අවස්ථාවක් සඳහා ඉඩකඩ

ජාත්‍යන්තර ප‍්‍රමිතීන් යටතේ 
ත්‍රෛමාසිකව ජ්‍යෝතීර්විද්‍යා 
ශාස්ත‍්‍රීය වාර සංග‍්‍රහයක් ප‍්‍රකාශයට පත් කිරීම සඳහා
දෙස් විදෙස්හි සිටින ඔබට අනගි ආයෝජන අවස්ථාවක් සඳහා ඉඩකඩ විවෘත වන බව දන්වා සිටින අතර

ඒ සඳහා සියළු විමසීම්

+94-72-3430028 දුරකතන අංකයෙන් රෝහණ අමතන්න.

© M. M. Rohana Wasantha

Monday, September 26, 2011

The Kudawella Blow Hole or Hoo Manaya is an wonderful, rare geological formation of nature.


Kudawella Blow HoleThe Kudawella Blow Hole or Hoo Manaya is an wonderful, rare geological formation of nature. It's situated at the southern coast village in Sri Lanka named Kudawella. The Kudawella village name means small beach, it was unfortunately very badly hit in the Tsunami in 2004.
The blowhole itself is a natural crack in the rocks, and when the wind blows in the right direction the water shoots up the cliff and into the air The water shooted up above the cliffs in the monsoon seasons more than 30 M. The first part of the name Hoo-maniya comes from the wooshing sound of the water volume of sea water whistle through a natural fine hole from beneath a massive rock in the sea. Located on a rock about 40 ft above sea level. The Kudawella blow hole is most probably world highest blow hole.


001003005

Tuesday, August 30, 2011

ධන ලක්‍ෂ්මී...

ඕම් ශුක්ලාම්භරම් ධරම් විෂණුම් 
ෂෂී වර්ණම් චතුර්භුජම්
ප‍්‍රසන්නම් වදනම් ධ්‍යායේත් 

සර්ව විග්නෝප ශාන්තයේත්
අගඥානම් පද්මාකාරම් 

ගජනානම් මහාර්නිෂම් 
අනේකදන්තම් භක්තානාම් 

ඒක දන්තම් උපස්මහේ 
චක‍්‍රතුණ්ඩ මහා කාය 

කෝටී සූර්ය සමප‍්‍රභා 
නිර්විග්නම් කුරු මේ දේව
සර්ව කාර්යේෂු සර්වදා
© M. M. Rohana Wasantha

Thursday, August 25, 2011

යමාතාරාජභානසලගා

 
The Picture link taken from http://www.sudhi.com
ඔබේ දුවට පුතාට නමක් තැබීමේ දී සුභ ඵල උදාකරන නමක් තබන්න. මෙහි රතු පාටින් දක්වා ඇති අක්‍ෂර පන්තීන් නිවැරදි හා යහපත් ඒවා වන අතර ලා නිල් පැහැයෙන් දක්වා ඇති අක්‍ෂර පන්තීන් අශුභ ඒවා ලෙසත් සලකා ඇත.  වැඩි විස්තර බලන්න


© M. M. Rohana Wasantha

Thursday, August 18, 2011

යෝගිනිය සහ මරු සිටින දිශාව ජගන්නාත හෝරාවෙන් බලාගන්න ...

ඔබ මෙතෙක් කලක් ලංකාවේ හෝ විදේශිය රටක ප‍්‍රකාශයට පත් කරන ලද පංචාඤ්ග ලිත් ඇසුරු කර ගනිමින් බොහෝ දෙනෙකුට නැකැත් සාදන්නට හෝ නැකැත් සාදා දෙන්නට හෝ නැකැත් සාදා ඊට අනුව කටයුතු කරන්නට ඇතිවාට සැකයක් නැත.

© M. M. Rohana Wasantha

මහා ගුරුළු උදා මණ්ඩලය හා ඉන්ද්‍රගුරුළු පෙරළුම් සූක්‍ෂම මණ්ඩලය

මහා ගුරුළු උදා මණ්ඩලය හා ඉන්ද්‍රගුරුළු පෙරළුම් සූක්‍ෂම මණ්ඩලය දක්වන වගුවක් පාඨක ඔබට ලබා දීමට අදහස් කළ අතර පහත සිටිනා ගුරුලාට කොටා එය බාගන්නග මෙම ගොණුව පීඩීඑෆ් ගොණුවක් විදියටයි තියෙන්නෙ. ඒ3 කොලේකට ප්‍රින්ට් කරගන්න පුළුවන් අයට වඩා පහසුවෙන් මෙය බලාගත හැකිය.


© M. M. Rohana Wasantha

Tuesday, August 16, 2011

හිං ... හතර ... යම සහ ගුරුළු පිමි ඇතුළු නාමක්‍ෂර මාලා යෙදුම් විධීන් ...

යමහින වායුහින සත්දින අළුයම ට
පැන පැන දෙනැකතට සකගල් මත පේව සි ට
පැන පැන අට කොණට තුන්යම යුදය කො ට
දෙපසින් අවර බටුයේ අට සමය සි ට

 © M. M. Rohana Wasantha

Tuesday, August 9, 2011

කවුද?... මේ හිං හතරේ ඉන්නේ ...


කාල හීන් රාක්ෂස 
 
වායු හීන් රාක්ෂස 

යම හීන් රාක්ෂස 
මෘත්‍යු හීන් රාක්ෂස 

© M. M. Rohana Wasantha

Navagraha - නවග්‍රහයින්


Navagraha
© M. M. Rohana Wasantha

Wednesday, August 3, 2011

හයවන පාඩම - ජගන්නාත හෝරා වෛදික ජ්‍යෝතිෂ මෘදුකාංගය අනුවාදය 7.51

ජගන්නාත හෝරා වෛදික ජ්‍යෝතිෂ මෘදුකාංගයෙහි 7.51 අනුවාදය සමගින් එහි මූලික තිරයේ ”බේසික්” පැනලයෙහි අප පස්වන පාඩමේ දී නවත්වන්නට යෙදුන ස්ථානයේ සිට හයවන පාඩමට පිවිසෙමු.
වැඩි විස්තර...
© M. M. Rohana Wasantha

Tuesday, August 2, 2011

පස්වන පාඩම - ජගන්නාත හෝරා වෛදික ජ්‍යෝතිෂ මෘදුකාංගය අනුවාදය 7.51


ජගන්නාත හෝරා වෛදික ජ්‍යෝතිෂ මෘදුකාංගයෙහි 7.51 අනුවාදය සමගින් එහි මූලික තිරයේ ”බේසික්” පැනලයෙහි අප සිව්වන පාඩමේ දී නවත්වන්නට යෙදුන ස්ථානයේ සිට පස්වන පාඩමට පිවිසෙමු.

වැඩි විස්තර

© M. M. Rohana Wasantha

Monday, August 1, 2011

ස්පිරිචුවල් රියැලිටි ජර්නි විතින් ... භාවනා වැඩ සටහන

Meditation Guru Guided Meditation Techniques

Meditation Guru is a unique Meditation centre in India to learn and master Guided Meditation Techniques at our Meditation center in Mysore, India. If you want to learn online, join for online Meditation Classes. Meditation Guru guides you to learn the Meditation Technique for beginners who are eager to learn the Meditation Techniques. Membership based training and guidance for Meditation techniques. Free Membership. Where ever you are, whether you are in United States of America, Europe, Asia or any part of the globe, you can learn and master Meditation through our online Meditation courses.
Meditation Guru is not a personality. It is Knowledge.
Meditation Guru welcomes you to the temple of Knowledge to Enlighten and to become a Creator.
Meditation guru Meditation Center, India guides you to learn and master the Meditation Technique
Meditation Guru guides you how to do Meditation with utmost clarity. meditation

Meditation guru, India guides to understand Life and to come out of the problems with greater understandings. Meditation Guru provides world-class visual images and videos to guide and to understand MeditationEnergy BodyThird EyeAstral Travel,Nirvana and Enlightenment
Meditation Guru, India is run by Spiritual Masters who have done Research for decades on Spiritual Science and Life Science. They are here to share their knowledge to you all the 24/7 hours and days.

Free Meditation Audio Download

Download Meditation Audio.Listen to the Meditation Audio several times attentively. Practice as instructed. Practice Meditation regularly. Meditate every day. The Meditation Audio is the helping guide for you to attain the Meditative state......

Spiritual Reality - Universal Meditation (English) - (Full Length)

Spiritual Reality is 60 Minutes of Breathtaking Video on Meditation This is the outcome of extensive research by Spiritual Masters through ...
by harishs2486  4 months ago  7,221 views

Spiritual Reality - journey within 1

vid00.com
by srkpen  1 year ago  8,010 views

Spiritual Reality: Near Death Experiences (2010) - FULL LENGTH DOCUMENTARY

in5d www.in5d.com UPDATED DAILY! The Internet's largest Esoteric, Spiritual and Metaphysical Database! There is a spiritual awakening going on ...
by in5d  1 year ago  96,916 views

Jak medytować (Spiritual Reality - How to meditate) cz.1/5 ...

A video to learn and practice meditation. Film do nauki i praktyki medytacji. Tłumaczenie: ja :)
by bakchantka  2 years ago  127,724 views

Jak medytować (Spiritual Reality - How to meditate) cz.3/5 ...

A video to learn and practice meditation. Film do nauki i praktyki medytacji. Tłumaczenie: ja :)
by bakchantka  2 years ago  36,186 views

1/3 Spiritual Reality: Near Death Experiences (2010)

in5d www.in5d.com UPDATED DAILY! The Internet's largest Esoteric, Spiritual and Metaphysical Database! For more on spirituality, near death ...
by in5d  1 year ago  17,325 views

Jak medytować (Spiritual Reality - How to meditate) cz.2/5 ...

A video to learn and practice meditation. Film do nauki i praktyki medytacji. Tłumaczenie: ja :)
by bakchantka  2 years ago  52,896 views

Jak medytować (Spiritual Reality - How to meditate) cz.4/5 ...

A video to learn and practice meditation. Film do nauki i praktyki medytacji. Tłumaczenie: ja :)
by bakchantka  2 years ago  28,310 views

Jak medytować (Spiritual Reality - How to meditate) cz.5/5 ...

A video to learn and practice meditation. Film do nauki i praktyki medytacji. Tłumaczenie: ja :)
by bakchantka  2 years ago  24,883 views

Spiritual Reality and Evolution to Cosmic State part 1

This Video is a Documentary about Spiritual Reality and Evolution to Cosmic State part 1. More videos at www.TheosEra.com
by TheosEra  2 years ago  5,931 views

Spiritual Reality ( Meditation) Part 1 of 4

Very simple en clear explaination about meditation with helpfull animations In this video the following subjects are adressed: * Cosmic Energy ...
by djspinall  10 months ago  2,858 views

Spiritual Reality - Part 1 Cosmic Energy and Meditation

This is a meditation programme to take you through the different stages of spiritual enlightenment.
by mysouljourney2012  8 months ago  1,297 views

Spiritual Reality

Spiritual Reality- journey within is 60 minutes video on Meditation and Meditation Experiences. Video is available at www.spiritual-reality.com ...
by MeditationGuruMys  3 years ago  3,445 views

Spiritual Reality 1

Richard Edward Wurst, Spiritual Reality Lecture Series Segment 1
by RichardEdwardWurst  4 years ago  3,219 views

Spiritual Reality and Evolution to Cosmic State part 2

This video is a documentary about Spiritual Reality and Evolution to Cosmic State part 2. More videos at www.TheosEra.com
by TheosEra  2 years ago  2,633 views

3/3 Spiritual Reality: Near Death Experiences (2010)

in5d www.in5d.com UPDATED DAILY! The Internet's largest Esoteric, Spiritual and Metaphysical Database! in5d www.in5d.com UPDATED DAILY! The ...
by in5d  1 year ago  4,531 views

Spiritual Reality and Evolution to Cosmic State part 3

This video is a documentary about Spiritual Reality and Evolution to Cosmic State part 3. More videos at www.TheosEra.com
by TheosEra  2 years ago  2,491 views

Spiritual Reality-Space (6 of 6)

Spiritual Reality-Space (6 of 6) True Meditation
by harishs2486  1 year ago  684 views

Spiritual Reality hindi 1

mahesh bhimani's voice in this video and this video teach u perfect meditation and power of mind.
by aamanmodi1988  1 year ago  3,150 views

Spiritual Reality hindi 2

mahesh bhimani's voice in this video and this video teach u perfect meditation and power of mind.
by aamanmodi1988  1 year ago  1,876 views

ස්පිරිචුවල් රියැලිටි ජර්නි විතින් කියන භාවනා වැඩ සටහනේ වීඩියෝ පට කොටස් දෙකකින් කේන්දර සිංහලෙන් පාඨක ඔබට ලබාදෙන්නට තීරණය කළා. ඔබ එය නරඹා නව කතිකාවක් අරඹන ලෙස ඉල්ලා සිටිමි.


මේ තියෙන ලින්ක් දෙක උඩ ක්ලික් කළ විට ඔබේ  බ්රව්සරයේ වෙබ් පිටුවක් දිග හැරෙනවා. එවිට එහි You must enter a password to access this file. යනුවෙන් දැක්වෙන ස්ථානයේ එම්එම්ආර්ඩබ්ලිව් යන අකුරු ටික  (mmrw) ඉංග‍්‍රීසි සිම්පල් ලෙටර්ස්වලින් ටයිප් කළ විට එම වීඩියෝ ෆයිල්ස් ටික මෙගා බයිට් 500ට වැඩි නිසා නොමිලේ ලබාගත හැකි එකවුන්ට් එකක් හදාගන්න වෙනව. සාමාන්‍ය ගූගුල් එකවුන්ට් එකක් හදනවා වගේ ඉතා ලෙහෙසියි එකවුන්ට් එක හදාගන්න එක. පසුව එකවුන්ට් එකට ලොග් වෙලා අර ක‍්‍රමය අනුගමනය කළ විට ෆයිල්ස් වෙන වෙනම ඉබේටම පොප් අප් මෙනුවක් විදියට එනව සේව් කරගන්න කියල. එවිට එය සේව් කරගන්න. DVD 2 file are in the links. 

වැඬේ ට‍්‍රයි කරල බලල මට කියන්නකො.


image.png
image.png

© M. M. Rohana Wasantha

Popular Posts

KENDARA SINHALEN - කේන්දර සිංහලෙන්